Μακροοικονομική θεωρία : προσέγγιση με μικροθεμελίωση /

Κύριος συγγραφέας: Barro, Robert J.
Άλλοι συγγραφείς: Καμμάς, Παντελής., Βασιλάτος, Βαγγέλης., Ζερβογιάννη, Αθηνά
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Broken Hill, c2017.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB172.5.B37716 2017
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB172.5.B37716 2017
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο