Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Πεδίο,, 2012-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Περιεχόμενα τ.1
Περιεχόμενα τ.2
Περιεχόμενα τ.3
Περιεχόμενα τ.4
Περιεχόμενα τ.5
Περιεχόμενα τ.6
Περιεχόμενα τ.7
Περιεχόμενα τ.8
Περιεχόμενα τ.9

Διαθέσιμο Online

Περιεχόμενα τ.1
Περιεχόμενα τ.2
Περιεχόμενα τ.3
Περιεχόμενα τ.4
Περιεχόμενα τ.5
Περιεχόμενα τ.6
Περιεχόμενα τ.7
Περιεχόμενα τ.8
Περιεχόμενα τ.9

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: LC3986.G8E748
Συλλογή: Monographs in Series (Conf., ICAP, etc)
Αντίγραφο 1 τ.4
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 τ.3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 τ.2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.6
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.7
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.8
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.5
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 τ.9
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.9
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: LC3986.G8E748
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο τ.10 Μη Δανειζόμενο