Το κανονάκι : προέλευση, ιστορία /

Πρώτος συγγραφέας: Θέμελης, Δημήτριος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, University Studio Press,, 1996.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: MT801.Q3T54 1996
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο