Το κανονάκι : προέλευση, ιστορία /

Πρώτος συγγραφέας: Θέμελης, Δημήτριος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, University Studio Press,, 1996.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Πίνακας περιεχομένων:
  • Πρόλογος
  • Εισαγωγή
  • Περιγραφή
  • Οι ονομασίες κανών, κανόνιον, στην αρχαία ελληνική και βυζαντινή μουσική θεωρία
  • Ο μονόχορδος κανόνας
  • Ο δεκαπεντάχορδος κανόνας
  • Το αρχαίο ψαλτήριο
  • Το κανονάκι στην ευρωπαϊκή παράδοση
  • Επίλογος.