Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική / Γιώργος Κ. Παπαδόπουλος.

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Γιώργος Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, c2015.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA273.P373 2015
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο