Εισαγωγή στην παγκόσμια πολιτική : έννοιες, θεωρήσεις, δρώντες, δομές και διαδικασίες /

Πρώτος συγγραφέας: Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος Α.
Άλλοι συγγραφείς: Προέδρου, Φίλιππος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Επίκεντρο,, 2018.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JZ1310.P573 2018
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο