Επιλέγω σπουδές & επάγγελμα 2018 /

Κύριος συγγραφέας: Κότιος, Κωνσταντίνος
Άλλοι συγγραφείς: Ταουσάνης, Χρήστος
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Employ : 2017.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: L931.K685 2017
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο