Η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια στο "χώρο" : οι απαιτήσεις και προκλήσεις μίας μεταβαλλόμενης έννομης τάξης /

Πρώτος συγγραφέας: Ανάγνου, Μαίρη
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Παπαζήση,, 2018.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια