Στρατηγικό μάρκετινγκ /

Κύριος συγγραφέας: Σιώμκος, Γεώργιος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Nicosia, Cyprus : Broken Hill, 2018.
Έκδοση: 5η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.13.S5654 2018
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HF5415.13.S5654 2018
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 4
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο