Η ψαλτική τέχνη : λόγος και μέλος στη λατρεία της ορθόδοξης εκκλησίας /

Πρώτος συγγραφέας: Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ Στ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, University Studio Press,, 2008-
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: ML3060.G5366 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: ML3060.G5366 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 τ.1
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο