Ηγεμονία και φεμινισμός /

Κύριος συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Γιώτα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Τυπωθήτω, 2004.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ1725.5.P37 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο