Ηγεμονία και φεμινισμός /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Γιώτα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τυπωθήτω,, 2004.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ1725.5.P37 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο