Ανθρωπολογία και συμβολισμός στην Ελλάδα /

Άλλοι συγγραφείς: Αλεξάκης, Ελευθέριος Π., Βραχιονίδου, Μαρία., Οικονόμου, Ανδρομάχη.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας,, 2008.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF745.A78 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο