Εισαγωγή στην ανθρωπολογία του Καντ /

Κύριος συγγραφέας: Foucault, Michel, 1926-1984.
Άλλοι συγγραφείς: Σαγκριώτης, Γιώργος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Νήσος, 2017.
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: B2799.M25F6816 2017
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο