Θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης /

Πρώτος συγγραφέας: Δεληθέου, Βασιλική Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Παπαζήση,, 2018.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: HT395.G8D45 2018
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο