Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων 679/2016/ΕΕ : εισαγωγή και προστασία δικαιωμάτων /

Πρώτος συγγραφέας: Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φερενίκη
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα ; Θεσσαλονίκη :, Σάκκουλας,, 2017.
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KJE6071.P363 2017
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο