Τα ένδεκα εωθινά δοξαστικά

Άλλοι συγγραφείς: Κετσετζής, Φώτης.
Μορφή: Ηχητικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Αθήνα] :, Φ.Γ.Κ. :, p1984.
Σειρά: Από την υμνολογία της εκκλησίας μας (Φ.Γ.Κ.)
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια