Μάρκετινγκ τουρισμού & φιλοξενίας /

Κύριος συγγραφέας: Kotler, Philip.
Άλλοι συγγραφείς: Bowen, John (John T.),, Makens, James C., Baloglu, Seyhmus, Χρήστου, Ευάγγελος Σ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Nicosia : Broken Hill, c2019.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: TX911.3.M3K6816 2019
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: TX911.3.M3K6816 2019
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 4
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο