Λαϊκές μουσικές παραδόσεις : λόγιες αναγνώσεις, λαϊκές πραγματώσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Κοκκώνης, Γιώργος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Fagotto books,, 2017.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα τ. 1

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα τ. 1

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: ML3604.K65 2017
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: ML3604.K65 2017
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο