Πόρφυρας : περιοδική έκδοση γραμμάτων-τεχνών.

Corporate συγγραφέας: Κερκυραϊκή Ένωση Γραμμάτων και Τεχνών
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Κέρκυρα :, Κερκυραϊκή Ένωση Γραμμάτων και Τεχνών,, 1980-
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο