Διεθνής οικονομική /

Πρώτος συγγραφέας: Gerber, James.
Άλλοι συγγραφείς: Αναστασίου, Αθανάσιος Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Nicosia :, Broken Hill,, c2018.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF1359.G47416 2018
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο