Για μια εκπαίδευση των κοινών εντός και πέραν των "τειχών" /

Πρώτος συγγραφέας: Πεχτελίδης, Γιάννης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Gutenberg,, c2020.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB1139.23.P434 2020
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο