Επένδυση : θεωρίες και εμπειρικές ενδείξεις /

Κύριος συγγραφέας: Junankar, P. N.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήναι : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1985.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HG4521.J8516 1985
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο