Ποσοτικές μέθοδοι στις κοινωνικοοικονομικές επιστήμες : μαθηματικά, στατιστική με εφαρμογές στο Excel και SPSS /

Πρώτος συγγραφέας: Ιωαννίδης, Δημήτρης Α.
Άλλοι συγγραφείς: Μιχαηλίδης, Παναγιώτης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Τζιόλα,, c2021.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για τους συγγραφείς

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για τους συγγραφείς

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA276.4.I536 2021
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: QA276.4.I536 2021
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο