Σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας : το ζήτημα της μοναστηριακής περιουσίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος /

Πρώτος συγγραφέας: Βαλαής, Διονύσιος Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Μπαρμπουνάκης,, 2019.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: BX335.V353 2019
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο