Μικρό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας : ερμηνευτικό, συνωνύμων-αντωνύμων, κυρίων ονομάτων, με κλιτικούς πίνακες, με οδηγίες για την ορθογραφία, με κανόνες για τον γραπτό λόγο /

Πρώτος συγγραφέας: Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ., 1939-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κέντρο Λεξικολογίας,, 2018.
Έκδοση: 4η έκδ., εμπλουτισμένη
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1131.B366 2018
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-06-25 23:59:00
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο