Λεξικό οικονομικών & νομικών όρων : γερμανοελληνικό.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
German
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Σταφυλίδη,, 2018.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB61.L49 2018
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο