Μείζον ελληνικό λεξικό ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων, αντιθέτων, αρκτικολέξων, κυρίων ονομάτων.

Μορφή: Λογισμικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Αθήνα] :, Τεγόπουλος-Φυτράκης,, [1997?].
Θέματα:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: PA1131.M43 1997
Συλλογή: CD-ROM
Αντίγραφο 3 Μη Δανειζόμενο