Τροχιές επισφάλειας : εθνογραφικές προσεγγίσεις /

Άλλοι συγγραφείς: Σπυριδάκης, Μάνος, Κράββα, Βασιλική
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, c2021.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD4901.T764 2021
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο