Θεωρίες διεθνών σχέσεων : οντολογικοί, επιστημολογικοί, μεθοδολογικοί, κανονιστικοί στοχασμοί : θετικιστικές, νεοθετικιστικές, μεταθετικιστικές προεκτάσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Σπυρόπουλος, Γεώργιος Μ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Αθήνα] :, Ποιότητα,, c2023.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: JZ1305.S69 2023
Συλλογή: Main Collection
Multiple Items
Αντίγραφο 4
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JZ1305.S69 2023
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-05-28 23:59:00
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο