Στατιστική /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Γιάννης Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Παρατηρητής,, 1986-1989.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www3.lib.uom.gr/enrichment/retrieveRecIPAC.asp?ID=7586
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2

Διαθέσιμο Online

http://www3.lib.uom.gr/enrichment/retrieveRecIPAC.asp?ID=7586
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: QA276.12.P37 1986
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 τ.1 Διαθέσιμο