Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ISO 14000 στις ελληνικές επιχειρήσεις

ΔΙΠ ΜΒΑ/14

Πρώτος συγγραφέας: Γεωργιάδου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Τσιότρας, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 1997
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1118

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1118