Γιάννης Χρήστου και το ορατόριο της πεντηκοστής: πύρινες γλώσσες

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.

Πρώτος συγγραφέας: Εμφιετζής, Γρηγόριος
Επόπτης Καθηγητής: Ζέρβας, Αθανάσιος
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2004
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/11248
id dspace-2159-11248
recordtype dspace
spelling dspace-2159-112482017-03-15T15:58:39Z Γιάννης Χρήστου και το ορατόριο της πεντηκοστής: πύρινες γλώσσες Εμφιετζής, Γρηγόριος Ζέρβας, Αθανάσιος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ) Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004. Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της πτυχιακής μόνο σε έντυπη μορφή. ΠΤΥ ΜΕΤ/32 2004 2009-02-12T14:17:53Z 2009-02-12T14:17:53Z 2009-02-12T14:17:53Z 2004 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/11248 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Το τεκμήριο ψηφιοποιήθηκε και διατίθεται σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 2121/1993 Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.
advisor Ζέρβας, Αθανάσιος
format Text
author Εμφιετζής, Γρηγόριος
spellingShingle Εμφιετζής, Γρηγόριος
Γιάννης Χρήστου και το ορατόριο της πεντηκοστής: πύρινες γλώσσες
author-letter Εμφιετζής, Γρηγόριος
department Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
title Γιάννης Χρήστου και το ορατόριο της πεντηκοστής: πύρινες γλώσσες
title_short Γιάννης Χρήστου και το ορατόριο της πεντηκοστής: πύρινες γλώσσες
title_full Γιάννης Χρήστου και το ορατόριο της πεντηκοστής: πύρινες γλώσσες
title_fullStr Γιάννης Χρήστου και το ορατόριο της πεντηκοστής: πύρινες γλώσσες
title_full_unstemmed Γιάννης Χρήστου και το ορατόριο της πεντηκοστής: πύρινες γλώσσες
title_sort Γιάννης Χρήστου και το ορατόριο της πεντηκοστής: πύρινες γλώσσες
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2004
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/11248
_version_ 1796540299820924928
score 12,430038