Τα συγγράματα αρμονίας ελλήνων και ξένων συγγραφέων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα (κατάλογος συγγραμάτων και επισκόπηση περιεχομένου)

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.

Πρώτος συγγραφέας: Χατζάκη, Ιωάννα
Επόπτης Καθηγητής: Ζέρβας, Αθανάσιος
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2004
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/11249
id dspace-2159-11249
recordtype dspace
spelling dspace-2159-112492017-05-19T07:28:47Z Τα συγγράματα αρμονίας ελλήνων και ξένων συγγραφέων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα (κατάλογος συγγραμάτων και επισκόπηση περιεχομένου) Χατζάκη, Ιωάννα Ζέρβας, Αθανάσιος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ) Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004. Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της πτυχιακής μόνο σε έντυπη μορφή. ΠΤΥ ΜΕΤ/33 2009-02-12T14:28:56Z 2009-02-12T14:28:56Z 2009-02-12T14:28:56Z 2004 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/11249 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.
advisor Ζέρβας, Αθανάσιος
format Text
author Χατζάκη, Ιωάννα
spellingShingle Χατζάκη, Ιωάννα
Τα συγγράματα αρμονίας ελλήνων και ξένων συγγραφέων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα (κατάλογος συγγραμάτων και επισκόπηση περιεχομένου)
author-letter Χατζάκη, Ιωάννα
department Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
title Τα συγγράματα αρμονίας ελλήνων και ξένων συγγραφέων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα (κατάλογος συγγραμάτων και επισκόπηση περιεχομένου)
title_short Τα συγγράματα αρμονίας ελλήνων και ξένων συγγραφέων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα (κατάλογος συγγραμάτων και επισκόπηση περιεχομένου)
title_full Τα συγγράματα αρμονίας ελλήνων και ξένων συγγραφέων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα (κατάλογος συγγραμάτων και επισκόπηση περιεχομένου)
title_fullStr Τα συγγράματα αρμονίας ελλήνων και ξένων συγγραφέων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα (κατάλογος συγγραμάτων και επισκόπηση περιεχομένου)
title_full_unstemmed Τα συγγράματα αρμονίας ελλήνων και ξένων συγγραφέων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα (κατάλογος συγγραμάτων και επισκόπηση περιεχομένου)
title_sort Τα συγγράματα αρμονίας ελλήνων και ξένων συγγραφέων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα (κατάλογος συγγραμάτων και επισκόπηση περιεχομένου)
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2004
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/11249
_version_ 1796540300181635072
score 12,430038