Η Συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην Τοπική Ανάπτυξη

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

Πρώτος συγγραφέας: Δημητριάδου, Θωμαή
Επόπτης Καθηγητής: Σιπητάνου, Αθηνά
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2009
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/12625
id dspace-2159-12625
recordtype dspace
spelling dspace-2159-126252017-03-23T09:56:39Z Η Συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην Τοπική Ανάπτυξη Δημητριάδου, Θωμαή Σιπητάνου, Αθηνά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009. ΔΙΠ ΕΚΠ/5 2009-03-17T11:57:12Z 2009-03-17T11:57:12Z 2009-03-17T11:57:12Z 2009 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/12625 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
advisor Σιπητάνου, Αθηνά
format Electronic Thesis or Dissertation
author Δημητριάδου, Θωμαή
spellingShingle Δημητριάδου, Θωμαή
Η Συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην Τοπική Ανάπτυξη
author-letter Δημητριάδου, Θωμαή
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
title Η Συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην Τοπική Ανάπτυξη
title_short Η Συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην Τοπική Ανάπτυξη
title_full Η Συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην Τοπική Ανάπτυξη
title_fullStr Η Συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην Τοπική Ανάπτυξη
title_full_unstemmed Η Συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην Τοπική Ανάπτυξη
title_sort Η Συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην Τοπική Ανάπτυξη
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2009
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/12625
_version_ 1799258382699331584
score 12,431601