Η χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής (G.I.S.) στην περίπτωση του μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων με έμφαση το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008.

Πρώτος συγγραφέας: Γάρου, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2008
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/12830

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/12830