Επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά βασισμένα σε AJAX για διαδικτυακές εφαρμογές

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008.

Πρώτος συγγραφέας: Κωνσταντίνου, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Χατζηγεωργίου, Αλέξανδρος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών., 2008
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13361

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13361