Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα: οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία

Πρώτος συγγραφέας: Καραδήμου-Λιάτσου, Παυλίνα
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Edition Orpheus, 2003
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13439
id dspace-2159-13439
recordtype dspace
spelling dspace-2159-134392023-07-03T19:21:12Z Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα: οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία Καραδήμου-Λιάτσου, Παυλίνα 2009-08-19T12:48:05Z 2009-08-19T12:48:05Z 2009-08-19T12:48:05Z 2003 Book 960-7266-45-5 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13439 el Το τεκμήριο είναι προσβάσιμο μόνο από φοιτητές με προβλήματα όρασης που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς Edition Orpheus
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Book
author Καραδήμου-Λιάτσου, Παυλίνα
spellingShingle Καραδήμου-Λιάτσου, Παυλίνα
Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα: οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία
author-letter Καραδήμου-Λιάτσου, Παυλίνα
title Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα: οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία
title_short Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα: οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία
title_full Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα: οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία
title_fullStr Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα: οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία
title_full_unstemmed Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα: οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία
title_sort Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα: οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία
publisher Edition Orpheus
publishDate 2003
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13439
_version_ 1795272047115370496
score 12,4297285