Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα: οι σημαντικότερες απόψεις για την προσχολική ηλικία

Πρώτος συγγραφέας: Καραδήμου-Λιάτσου, Παυλίνα
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Edition Orpheus, 2003
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13439

Παρόμοια τεκμήρια