Ρεμπέτικο η φυσιογνωμία του και τα χαρακτηριστικά του

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

Πρώτος συγγραφέας: Καραματσούκης, Παντελής
Επόπτης Καθηγητής: Τσικουρίδης, Ελευθέριος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2009
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13444
id dspace-2159-13444
recordtype dspace
spelling dspace-2159-134442015-11-24T13:31:28Z Ρεμπέτικο η φυσιογνωμία του και τα χαρακτηριστικά του Καραματσούκης, Παντελής Τσικουρίδης, Ελευθέριος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ) Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009. ΠΤΥ ΜΕΤ/40 2009-09-04T09:00:53Z 2009-09-04T09:00:53Z 2009-09-04T09:00:53Z 2009 Bachelor's Degree Paper http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13444 el Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της πτυχιακής εργασίας αποδεσμεύτηκε μετά τις 4/12/2009 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
advisor Τσικουρίδης, Ελευθέριος
format Bachelor's Degree Paper
author Καραματσούκης, Παντελής
spellingShingle Καραματσούκης, Παντελής
Ρεμπέτικο η φυσιογνωμία του και τα χαρακτηριστικά του
author-letter Καραματσούκης, Παντελής
department Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
title Ρεμπέτικο η φυσιογνωμία του και τα χαρακτηριστικά του
title_short Ρεμπέτικο η φυσιογνωμία του και τα χαρακτηριστικά του
title_full Ρεμπέτικο η φυσιογνωμία του και τα χαρακτηριστικά του
title_fullStr Ρεμπέτικο η φυσιογνωμία του και τα χαρακτηριστικά του
title_full_unstemmed Ρεμπέτικο η φυσιογνωμία του και τα χαρακτηριστικά του
title_sort Ρεμπέτικο η φυσιογνωμία του και τα χαρακτηριστικά του
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2009
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13444
_version_ 1791017904265756672
score 12,428276