Η μουσικοπαιδαγωγική του Shinichi Suzuki

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

Πρώτος συγγραφέας: Κοπιδάκη, Αριάδνη
Επόπτης Καθηγητής: Στάμου , Λελούδα
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2009
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13445
id dspace-2159-13445
recordtype dspace
spelling dspace-2159-134452015-11-24T13:31:28Z Η μουσικοπαιδαγωγική του Shinichi Suzuki Κοπιδάκη, Αριάδνη Στάμου , Λελούδα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ) Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009. ΠΤΥ ΜΕΤ/41 2009-09-07T06:50:36Z 2009-09-07T06:50:36Z 2009-09-07T06:50:36Z 2009 Bachelor's Degree Paper http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13445 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
advisor Στάμου , Λελούδα
format Bachelor's Degree Paper
author Κοπιδάκη, Αριάδνη
spellingShingle Κοπιδάκη, Αριάδνη
Η μουσικοπαιδαγωγική του Shinichi Suzuki
author-letter Κοπιδάκη, Αριάδνη
department Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
title Η μουσικοπαιδαγωγική του Shinichi Suzuki
title_short Η μουσικοπαιδαγωγική του Shinichi Suzuki
title_full Η μουσικοπαιδαγωγική του Shinichi Suzuki
title_fullStr Η μουσικοπαιδαγωγική του Shinichi Suzuki
title_full_unstemmed Η μουσικοπαιδαγωγική του Shinichi Suzuki
title_sort Η μουσικοπαιδαγωγική του shinichi suzuki
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2009
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13445
_version_ 1791017904600252416
score 12,428276