Ζητήματα διδακτικής της τεχνικής στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης αρχαρίων στο πιάνο

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

Πρώτος συγγραφέας: Φέρλια, Φωτεινή
Επόπτης Καθηγητής: Βούβαρης, Πέτρος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2009
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13446
id dspace-2159-13446
recordtype dspace
spelling dspace-2159-134462015-11-24T13:31:28Z Ζητήματα διδακτικής της τεχνικής στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης αρχαρίων στο πιάνο Φέρλια, Φωτεινή Βούβαρης, Πέτρος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ) Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009. ΠΤΥ ΜΕΤ/42 2009-09-07T07:12:24Z 2009-09-07T07:12:24Z 2009-09-07T07:12:24Z 2009 Bachelor's Degree Paper http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13446 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
advisor Βούβαρης, Πέτρος
format Bachelor's Degree Paper
author Φέρλια, Φωτεινή
spellingShingle Φέρλια, Φωτεινή
Ζητήματα διδακτικής της τεχνικής στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης αρχαρίων στο πιάνο
author-letter Φέρλια, Φωτεινή
department Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
title Ζητήματα διδακτικής της τεχνικής στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης αρχαρίων στο πιάνο
title_short Ζητήματα διδακτικής της τεχνικής στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης αρχαρίων στο πιάνο
title_full Ζητήματα διδακτικής της τεχνικής στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης αρχαρίων στο πιάνο
title_fullStr Ζητήματα διδακτικής της τεχνικής στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης αρχαρίων στο πιάνο
title_full_unstemmed Ζητήματα διδακτικής της τεχνικής στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης αρχαρίων στο πιάνο
title_sort Ζητήματα διδακτικής της τεχνικής στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης αρχαρίων στο πιάνο
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2009
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13446
_version_ 1791017904956768256
score 12,428227