Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η μουσική του δρώμενου Γενίτσαροι και Μπουλές της Νάουσας

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

Πρώτος συγγραφέας: Αβραμίδης, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Σινόπουλος, Σωκράτης
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2009
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13450
id dspace-2159-13450
recordtype dspace
spelling dspace-2159-134502015-11-24T13:31:50Z Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η μουσική του δρώμενου Γενίτσαροι και Μπουλές της Νάουσας Αβραμίδης, Δημήτριος Σινόπουλος, Σωκράτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ) Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009. ΠΤΥ ΜΕΤ/45 2009-09-08T10:44:01Z 2009-09-08T10:44:01Z 2009-09-08T10:44:01Z 2009 Bachelor's Degree Paper http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13450 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
advisor Σινόπουλος, Σωκράτης
format Bachelor's Degree Paper
author Αβραμίδης, Δημήτριος
spellingShingle Αβραμίδης, Δημήτριος
Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η μουσική του δρώμενου Γενίτσαροι και Μπουλές της Νάουσας
author-letter Αβραμίδης, Δημήτριος
department Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
title Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η μουσική του δρώμενου Γενίτσαροι και Μπουλές της Νάουσας
title_short Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η μουσική του δρώμενου Γενίτσαροι και Μπουλές της Νάουσας
title_full Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η μουσική του δρώμενου Γενίτσαροι και Μπουλές της Νάουσας
title_fullStr Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η μουσική του δρώμενου Γενίτσαροι και Μπουλές της Νάουσας
title_full_unstemmed Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η μουσική του δρώμενου Γενίτσαροι και Μπουλές της Νάουσας
title_sort Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η μουσική του δρώμενου Γενίτσαροι και Μπουλές της Νάουσας
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2009
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13450
_version_ 1791017906021072896
score 12,855884