Διαχείριση δημόσιου χρέους: μια θεωρητική και εμπειρική ανάλυση

Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.

Πρώτος συγγραφέας: Τσίντζος, Παναγιώτης
Επόπτης Καθηγητής: Μουρμούρας, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2008
Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13468

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13468