Εταιρική διακυβέρνηση και προστασία των πιστωτών σε περίπτωση πτώχευσης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

Πρώτος συγγραφέας: Κακουδάκη, Μαριάννα
Επόπτης Καθηγητής: Λαζαρίδης, Γιάννης Τ.
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2009
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13523

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13523