Ζητήματα πιανιστικής τεχνικής μέσα από τις σπουδές Op.10 του Frederic Choppin: έρευνα συγκριτική μελέτη τεσσάρων διαθέσιμων εκδόσεων

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

Πρώτος συγγραφέας: Ζαγόρη, Όλγα
Επόπτης Καθηγητής: Βούβαρης, Πέτρος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2009
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13626

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13626