Οργανική μουσική παράδοση της επαρχίας Κισσάμου: μια εισαγωγική προσέγγιση.

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

Πρώτος συγγραφέας: Καμηλάκη, Αρετή
Επόπτης Καθηγητής: Σινόπουλος, Σωκράτης
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2009
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13629

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13629