Η στρατηγική τιμολόγησης στο Βιομηχανικό Marketing

Πρώτος συγγραφέας: Σπάτας, Ευάγγελος
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2006
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13630

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13630