Διερεύνηση της σχέσης του εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Πρώτος συγγραφέας: Κεσίση, Ευανθία
Επόπτης Καθηγητής: Γκίνογλου, Δημήτριος
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2009
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13705

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13705