Εταιρική διακυβέρνηση και χρηματοοικονομική επίδοση

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

Πρώτος συγγραφέας: Τσόχα, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2010
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13723

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13723