Φορολογία μη κερδοσκοπικών οργανισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και βασικές διαφορές με το ισχύον σύστημα στην Ελλάδα

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.

Πρώτος συγγραφέας: Καλομάνα, Ευφροσύνη
Επόπτης Καθηγητής: Καραγιώργος, Θεοφάνης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2010
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14053

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14053